İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu (İATP)

Fikri Buber
Bu yıl 22. kez düzenlenen “İstanbul Amatör Tiyatro Günleri”, sahnelerini geçmişte olduğu gibi tiyatronun toplum tabanında etkin bir yer edinmesi için açtı. Geçmişte üniversite ve lise tiyatrolarına, çalışanların tiyatrosuna, yerel tiyatrolara, sendika tiyatrolarına buluşma ve karşılaşma olanağı sağlayan, çok dilli ve çok kültürlü bir programa sahip olan bu alternatif festival, bu yıl ağırlıklı olarak üniversite topluluklarının inisiyatifiyle şekillendi.

İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu (İATP), üç götürücü kulüpten oluşan ve İstanbul içindeki amatör tiyatro toplulukları ve üniversite tiyatrolarının birbirleriyle organik ilişkiler kurduğu ve aralarında dayanışma sağladığı bir platformdur. 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Kulübü, İTÜ Taşkışla Sahnesi’nden temsilcilerin katılımıyla her hafta toplantılar alınır ve bu toplantılarda grupların prodüksiyon süreçleri ve gündemlerinde olan konular tartışılırdı. Bu sene bu pratiğe yukarıdaki üç topluluğun yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları ve Marmara Üniversitesi  Tiyatro Kulübü -MİFTOK- da iştirak etti.

Her sene yapılan tartışmalar sonucunda çıkan bir tema çerçevesinde Mayıs ayında bir tiyatro şenliği düzenlenir. Şenliğe il içinden ve il dışından çeşitli üniversitelerin tiyatro toplulukları katılır. Üniversite tiyatrolarının yanı sıra şenlikte çeşitli Kürt ve Ermeni tiyatro oyunlarının oynandığı ve panel, söyleşi gibi etkinliklerin düzenlediği “Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri” de gerçekleşir. “İstanbul Amatör Tiyatro Günleri” olarak tanımlanan bu alternatif tiyatro şenliği birçok üniversite tiyatrosunu bir araya getirip çalışmalarını, oyunlarını ve diğer bütün ürünlerini sunma, paylaşma ve bunlar üzerine tartışma ortamı yaratır.

Bu yıl 22. kez düzenlenen “İstanbul Amatör Tiyatro Günleri”, sahnelerini geçmişte olduğu gibi tiyatronun toplum tabanında etkin bir yer edinmesi için açtı. Geçmişte üniversite ve lise tiyatrolarına, çalışanların tiyatrosuna, yerel tiyatrolara, sendika tiyatrolarına buluşma ve karşılaşma olanağı sağlayan, çok dilli ve çok kültürlü bir programa sahip olan bu alternatif festival, bu yıl ağırlıklı olarak üniversite topluluklarının inisiyatifiyle şekillendi. Bu seneki şenliğin teması ise üniversite tiyatrolarının dayanışması olarak belirlenmişti. Üniversite tiyatrolarının oynadığı oyunların telife tabi tutulması, topluluklara çalışma yapabilecekleri sahnelerin veyahut prova yapılacak alanların verilmemesi ve üstüne varolan sahnelerin ve çalışma alanlarının ellerinden alınması gibi sorunlar üzerinden çıkan tartışmalar sonucu bu temada karar kılındı ve diğer bütün topluluklara dayanışma çağrısı yapıldı.

3-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde, 3 farklı mekânda düzenlenmiş olan şenliğe çeşitli üniversite tiyatrosu ve amatör tiyatro toplulukları katıldı. Bu sene şenliğe katılım sağlayan, oyunlarını ve süreçlerini bizlerle paylaşan topluluklar şunlardı: İTÜ Taşkışla Sahnesi, Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları, TİMİS Oyuncuları, Ankara Tıp Oyuncuları, Yaşayan Tiyatro, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Kulübü, Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü -MİFTOK-, Deneysel Sahne ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları.